ชุดตรวจการตั้งครรภ์(ท้อง)

View as
Sort by

ชุดตรวจการตั้งครรภ์แบบจุ่ม

เป็นชุดตรวจหาฮอร์โมนเอชซีจี (human Chorionic Gonadotropin; hCG) เพื่อตรวจภาวะการตั้งครรภ์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography)
Call for pricing

ชุดตรวจการตั้งครรภ์แบบตลับ

เป็นชุดตรวจหาฮอร์โมนเอชซีจี (human Chorionic Gonadotropin; hCG) เพื่อตรวจภาวะการตั้งครรภ์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography) ใช้ตรวจสอบในตัวอย่างปัสสาวะ
Call for pricing

ชุดตรวจการตั้งครรภ์แบบตลับ (ใช้ตรวจเองที่บ้าน)

เป็นชุดตรวจหาฮอร์โมนเอชซีจี (human Chorionic Gonadotropin; hCG) เพื่อตรวจภาวะการตั้งครรภ์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography) ใช้ตรวจสอบในตัวอย่างปัสสาวะ
Call for pricing

ชุดตรวจการตกไข่ (สำหรับผู้มีบุตรยากและต้องการมีบุตร)

ตรวจหาฮอร์โมน LH ที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้ไข่ตกจากรังไข่
Call for pricing