ยาคุมกำเนิดสุนัข (1ชุด/3ตัว) ยี่ห้อ Medeton

รายละเอียดสินค้า ขนาดหรือปริมาณที่ฉีด ให้คำนวณตามน้ำหนักของสุนัข เช่น ใช้ปริมาณ 1 ซีซี สำหรับสุนัขที่มีน้ำหนักประมาณ 20 กก.

Call for pricing