ชุดตรวจหาสารเสพติด

View as
Sort by

ชุดตรวจยาบ้าและยาไอซ์แบบจุ่ม (Bioline Methamphetamine Strip 100T)

ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน สตริป เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหายาบ้าในปัสสาวะ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป
Call for pricing

ชุดตรวจยาบ้าและยาไอซ์แบบตลับ (Bioline Methamphetamine Card 40T)

ไบโอไลน์ เมทแอมเฟตามีน การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป
Call for pricing

ชุดตรวจมอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน แบบจุ่ม (Feroza Morphine Strip 100T)

เฟโรซา มอร์ฟีน สตริปเป็นชุดตรวจชนิดเร็ว แบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหามอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน ในปัสสาวะ โดยสามารถ ตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป
Call for pricing

ชุดตรวจมอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน แบบตลับ (Bioline Morphine Card 40T)

ไบโอไลน์ มอร์ฟีน การ์ด เป็นชุดตรวจชนิดเร็ว แบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหามอร์ฟีน,ฝิ่น,เฮโรอีน ในปัสสาวะ โดยสามารถ ตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตรขึ้นไป
Call for pricing

ชุดตรวจกัญชาแบบตลับ (Bioline THC Card 40T)

ไบโอไลน์ ทีเอชซี การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหากัญชาในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 50 นก./มล. ขึ้นไป
Call for pricing