Order and Payment

ช่องทางการสั่งซื้อ

1.สั่งซื้อทาง Email ที่  [email protected]

2.สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หมายเลข

084-1213369 , 092-4546651

(จันทร์ ถึง เสาร์  เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.) 

3.สั่งซื้อทางโทรสาร หมายเลข  02-1693773

วิธีชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

2. ชำระเป็นเงินสดกรณี บริษัทฯไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าเอง

การจัดส่งสินค้า


1. พนักงานขนส่งของบริษัทฯ (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น)

ฟรีค่าขนส่งเมื่อมียอดการสั่งสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (ฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) และคิดค่าขนส่ง 100-200 บาท ต่อรอบการขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง หรือตามแต่ตกลงกัน  ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งและขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง คือ 1-2 วัน (จำนวนวันดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดราชการ)

2. บริษัทขนส่งเอกชน

บริษัท ลเลี่ยน เมดิเทค จำกัด  ส่งสินค้าด่วนผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนโดยคิดอัตราค่าขนส่งตามระยะทาง เนื่องจากบริษัทขนส่งเอกชนมีการคิดค่าขนส่งในราคาประหยัดและส่งสินค้าให้ถึงที่ หมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งและขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง คือ 1-3 วัน (จำนวนวันดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดราชการ)

3. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (คิดค่าขนส่งตามขนาดและน้ำหนักสินค้า)

คิดค่าขนส่งตามจำนวน, ขนาด, และ น้ำหนักของสินค้าแต่ละชนิด การขนส่งโดยวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับหมวดหมู่สินค้าบางประเภทเท่านั้น ซึ่งค่าขนส่งนี้จะถูกรวมเข้ากับยอดเงินในการสั่งซื้อสินค้า ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งและขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง คือ 1-3 วัน (จำนวนวันดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดราชการ)

  

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

-  บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า หลังจากที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

-  ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้า ไม่มีในคลังสินค้า

-  กรณีที่สินค้ายังไม่ถึงมือคุณภายใน 7 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทางบริษัทฯทันที

-  การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ทันทีภายในวันที่ได้รับสินค้า