Welcome to Billion Meditech Co.,Ltd.

บริษัท บิลเลี่ยน เมดิเทค จำกัด  ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เคมีภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์จราจรชนิดต่างๆ เช่น ชุดตรวจหาสารเสพติด(ยาบ้า, มอร์ฟีน,กัญชา)  ชุดตรวจการตกไข่ วัคซีนพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดสุนัข เป็นต้น


สนใจเป็นตัวแทนนำสินค้าเข้าหน่วยงานราชการ กรุณาติดต่อ

คุณจินตนา  08-4121-3369 หรือ คุณกิตติ 092-4546651