วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (1 โด๊ส/ตัว) ยี่ห้อ Rabisin / Virback

Rabisin / Virback วัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส

รายละเอียดสินค้า

  ราบิสซิน Rabissin

          เป็นวัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความจำเป็น 2 ประการของวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า คือ


            1. ความปลอดภัย

            -  มีความปลอดภัยมากทั้งในแง่ของ Specific Safety และ Non- Specific Safety เนื่องจากไวรัสผ่านการเพาะเลี้ยงบนเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด Nil 2 Cells โดยปราศจากเซลล์ประสาท

            -  ขั้นตอนการผลิตผ่านขบวนการกรองไวรัสที่มีรูของตัวกรองขนาดเท่ากับขนาดของไวรัส ก่อนที่จะทำให้เชื้อไวรัสตาย ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยสามารถรับประกันได้ว่าเป็นวัคซีนที่มีการทำให้เชื้อไวรัสตายอย่างสมบูรณ์

            -  วัคซีนทุกชุดได้ผ่านการทดสอบในด้านความปลอดภัยโดยการฉีดในหนูทดลอง


            2. ให้ความคุ้มครองโรคได้สูง

            -  วัคซีนทุกชุดได้ผ่านการทดสอบตามข้อบังคับขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมาตรฐานของ ราบิสซิน มีค่า NIH สูงกว่า 3.0 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดคือ 0.3 โดยองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับว่า Rabissin สามารถให้ความคุ้มครองโรคอยู่ในระดับสูงและได้นานถึง 3 ปี 

Call for pricing