ชุดตรวจการตกไข่ (สำหรับผู้มีบุตรยากและต้องการมีบุตร)

ตรวจหาฮอร์โมน LH ที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้ไข่ตกจากรังไข่

รายละเอียดสินค้า

- ตรวจหาฮอร์โมนLH ( Luteinizing Hormone )
- LH เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า(Anterior pituitary gland) ทำหน้าที่กระตุ้นให้ไข่ตกจากรังไข่
- สามารถตรวจพบได้มากประมาณ 36-40 ชั่วโมงก่อนการตกไข่
- การทดสอบควรใช้ปัสสาวะช่วงบ่ายเนื่องจากจะมีปริมาณ LH มาก


วิธีการทดสอบ

ควรทำการทดสอบอย่างน้อย 3-5 วัน ของแต่ละรอบเดือน เนื่องจากปริมาณฮอร์โมน LH จะเริ่มสูงจนถึงสูงที่สุด ใช้เวลา 1-2 วัน จากนั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็วอีก 1-2 วัน ก่อนวันที่ไข่ตก ดังนั้นการทดสอบเพียง 1-2 วัน อาจทำให้เปรียบเทียบปริมาณฮอร์โมนได้ยาก

1. ฉีกซองบรรจุนำแผ่นทดสอบออกวางบนพื้นราบ
2. ใช้หลอดหยดดูดปัสสาวะจากภาชนะที่เก็บปัสสาวะ หยดปัสสาวะลงในหลุมกลม(S) จำนวน 4 หยด
3. วางทิ้งไว้ รออ่านผลที่เวลา 5 นาที


รอบเดือน (วัน)

วันที่เริ่มทดสอบ

รอบเดือน (วัน)

วันที่เริ่มทดสอบ

21-22

6

32

15

23-24

7

33

16

25

8

34

17

26

9

35

18

27

10

36

19

28

11

37

20

29

12

38

21

30

13

39

22

31

14

40

23

หมายเหตุ  หากมีรอบประจำเดือนห่างกันน้อยกว่า 21 วัน หรือมากกว่า 40 วันควรปรึกษาแพทย์

 

การแปลผล

ผลบวก  (มีฮอร์โมน LH ปริมาณสูง)

ปรากฏแถบสีชมพู-แดง ที่ตำแหน่ง C และ T โดยที่แถบสีที่ตำแหน่ง T เข้มกว่าหรือเท่ากับตำแหน่ง C

หากแปลผลได้ผลบวกแสดงว่าอยู่ในช่วง LH สูงและจะมีไข่ตกภายใน 40 ชม. ข้างหน้า  


 

ผลลบ    (มีฮอร์โมน LH ปริมาณปกติ)

ปรากฏแถบสีชมพู-แดง ที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หรืออาจพบแถบสีชมพูแดงจางๆ ที่ตำแหน่ง T (มีความเข้มของแถบสีน้อยกว่าที่ตำแหน่ง C)

 

แปลผลไม่ได้   

หากปรากฏเฉพาะแถบสีที่ตำแหน่งT หรือไม่ปรากฏแถบสีใดๆ อาจเกิดจากแถบทดสอบเสื่อมสภาพ หรือหยดปัสสาวะผิดช่องควรทำการทดสอบซ้ำโดยใช้ตลับทดสอบอันใหม่

Call for pricing